Zij wilden een koning

Luc Moens - 06-11-2022
God heeft de profeet Samuel gebruikt om voor Zijn volk van het richterschap over te gaan naar het koningschap. Na een periode van chaos waarin talloze zaken fout liepen, lezen we in 1Samuel hoofdstuk 8 dat de Israëlieten een koning wilden naar het voorbeeld van andere volkeren. De Here sprak tot Samuel: "Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen Mij als hun koning." God wilde de wens van het volk inwilligen, maar vroeg Samuel om hen ook te waarschuwen voor de mogelijke negatieve en desastreuze gevolgen van een wereldse koning. De wereldse koning zou vreemde goden het land kunnen binnen brengen en leiden naar afgoderij, maar daar hadden ze geen oor naar.
Dat is nú juist wat God wil, dat wij de afgoden in ons leven verwijderen. Maar hoe doe ik dat? Het is de Here dienen met geheel je hart en de zonde niet langer als koning laten heersen in jou. Of zit je zelf liever op de troon van je leven? Is voor jou het uiterlijke belangrijker dan je hart? ...

GERELATEERDE PREKEN

In de Schuilplaats van de Allerhoogste God
SERIE: Preek-Livestreaming
15-03-2020 | Hans van der Burg
De Heere van de legermachten
SERIE: Preek-Livestreaming
05-04-2020 | Hans van der Burg
Liefde is als een vuur
SERIE: Preek-Livestreaming
13-04-2020 | Hans van der Burg
Geloof is een keuze
SERIE: Preek-Livestreaming
02-05-2020 | Hans van der Burg
Wat bidden?
SERIE: Preek-Livestreaming
17-05-2020 | Hans van der Burg
Angst
SERIE: Preek-Livestreaming
28-06-2020 | Luc Moens

[ Toon alles van de serie "Preek-Livestreaming" | Toon meer van Luc Moens ]