De brieven aan de Korinthiërs in vogelvlucht

Luc Moens - 19-06-2022

In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, staan er twee brieven door Paulus geschreven aan de gemeente te Korinthe. De plaats Korinthe was in die tijd een uitstekende plaats in Europa om het evangelie te verkondigen, want de stad was een verbinding tussen de oostelijke en de westelijke wereld. In die tijd was het een stad met een groot aantal inwoners, ongeveer 200.000 vrijen en 400.000 slaven, en een belangrijke handelsstad in de Romeinse provincie Achaea. Al deze informatie is van belang om te kunnen zien hoe de situatie daar was toen Paulus zijn brieven schreef. Korinthe was overwegend Grieks, maar sterk beïnvloed door de Romeinse cultuur. Er was een grote mengelmoes aan erediensten en afgoderij. Er stonden talloze tempels waar afgoderij en onzedelijkheid hoogtij vierden. Er waren in die tijd bijvoorbeeld zo'n duizend tempelprostituees. Soldaten, matrozen en kooplieden verspilden daar hun geld.
Welk belang heeft deze informatie voor ons vandaag? Zijn deze brieven nog relevant voor ons vandaag? Luister naar deze prediking en ontdek wat Luc daarover zegt ...


GERELATEERDE PREKEN

In de Schuilplaats van de Allerhoogste God
SERIE: Preek-Livestreaming
15-03-2020 | Hans van der Burg
De Heere van de legermachten
SERIE: Preek-Livestreaming
05-04-2020 | Hans van der Burg
Liefde is als een vuur
SERIE: Preek-Livestreaming
13-04-2020 | Hans van der Burg
Geloof is een keuze
SERIE: Preek-Livestreaming
02-05-2020 | Hans van der Burg
Wat bidden?
SERIE: Preek-Livestreaming
17-05-2020 | Hans van der Burg
Angst
SERIE: Preek-Livestreaming
28-06-2020 | Luc Moens

[ Toon alles van de serie "Preek-Livestreaming" | Toon meer van Luc Moens ]