Op weg van Egypte naar Jeruzalem

Luc Moens - 16-01-2022
We lezen in het boek Exodus over een nieuwe start voor het volk van Israël. Na 430 jaar in Egypte gebeurde iets nieuws voor het volk. Ze hadden een hele moeilijke tijd gehad nadat Jozef, de onderkoning, gestorven was. Een nieuwe farao was aan het bewind gekomen en zette Israël onder zware druk door slavernij en mishandeling. Het volk begon tot God te roepen ... en God besliste om hen te verlossen d.m.v. zeer grote plagen. Hij had Mozes gestuurd om het volk Israël uiteindelijk te bevrijden uit de handen van de farao. God dacht aan Zijn verbond met Abraham, Isaak en Jacob. Hij noemde Israël zelfs Zijn eerstgeboren zoon en wilde dat zij Hem zouden gaan dienen - dienen in het beloofde land met als hoofdstad Jeruzalem.
Hoe kan nu hetgeen over Israël beschreven staat in het Oude Testament van grote betekenis zijn voor de hele wereld en voor iedere gelovige die in Jezus gelooft en zich laat dopen? Een jong gelovige die zich laat dopen, staat ook voor een nieuw begin ....

GERELATEERDE PREKEN

In de Schuilplaats van de Allerhoogste God
SERIE: Preek-Livestreaming
15-03-2020 | Hans van der Burg
De Heere van de legermachten
SERIE: Preek-Livestreaming
05-04-2020 | Hans van der Burg
Liefde is als een vuur
SERIE: Preek-Livestreaming
13-04-2020 | Hans van der Burg
Geloof is een keuze
SERIE: Preek-Livestreaming
02-05-2020 | Hans van der Burg
Wat bidden?
SERIE: Preek-Livestreaming
17-05-2020 | Hans van der Burg
Angst
SERIE: Preek-Livestreaming
28-06-2020 | Luc Moens

[ Toon alles van de serie "Preek-Livestreaming" | Toon meer van Luc Moens ]