EZRA

Datum24-10-2021
SprekerLuc Moens
BijbelEzra 1:1-11
Het Bijbelboek Ezra is een oud Bijbelboek met tien hoofdstukken. Oorspronkelijk waren Nehemia en Ezra één boek. Later werd dit boek in twee gedeeld en sindsdien kan je het boek Ezra in de Bijbel vinden tussen Kronieken en Nehemia. In dit boek verschijnt de naam van de priester en schriftgeleerde Ezra pas in hoofdstuk zeven.
In het boek staan de namen van verschillende koningen. Wanneer je het boek Ezra leest, zal je het hoogstwaarschijnlijk niet begrijpen en je afvragen wat het nut van dit boek kan zijn en waarom het bij de Bijbelboeken behoort, want de Bijbel is toch het Woord van God?
Na de val van de stad Jeruzalem en de verwoesting van de tempel gaat Israël in ballingschap naar Babylon. De profeet Jeremia had aan koning Nebukadnezar bekend gemaakt dat de ballingschap zeventig jaren zou duren. Deze ballingschap was het gevolg van Israëls afgoderij. In het begin van het boek Ezra gaat het over een zekere koning Kores, die door de Here God gebruikt wordt. Waarom en waarvoor? In zijn boodschap geeft Luc hier uitleg over.

Gerelateerde preken

Preek-Livestreaming
In de Schuilplaats van de Allerhoogste God
Serie: Preek-Livestreaming
15-03-2020 | Hans van der Burg
De Heere van de legermachten
Serie: Preek-Livestreaming
05-04-2020 | Hans van der Burg
Liefde is als een vuur
Serie: Preek-Livestreaming
13-04-2020 | Hans van der Burg
Geloof is een keuze
Serie: Preek-Livestreaming
02-05-2020 | Hans van der Burg
Wat bidden?
Serie: Preek-Livestreaming
17-05-2020 | Hans van der Burg
Angst
Serie: Preek-Livestreaming
28-06-2020 | Luc Moens

[ Toon alles van de serie "Preek-Livestreaming" | Toon meer van Luc Moens ]