Elia, een tijd van geloof

Datum19-09-2021
SprekerHans van der Burg
Bijbel1 koningen 17:8-24
Iemand heeft ‘geloven’ eens gedefinieerd met behulp van het letterwoord FAITH, het Engelse woord voor geloof: Forsaking All I Trust Him - ik keer mij van alles af en vertrouw op Hem.
Dat gold zéker voor Elia. Hij keerde zich van alles af om op God te vertrouwen. Nadat hij de confrontatie met koning Achab aangegaan was en zijn afgod Baäl had bespot, vluchtte hij de woestijn in naar de beek Kerit. In dat onherbergzame gebied moest hij erop vertrouwen dat God in zijn onderhoud zou voorzien. Elia had geleerd dat God voor hem kon zorgen, maar nu moest hij óók nog leren dat de Here dat ook voor anderen kon doen. Het leven draaide niet alleen om Elia, hij moest de noden van een menigte andere mensen onderkennen en met hen begaan zijn. Deze les zou Elia leren in Sarefat.

Gerelateerde preken

Preek-Livestreaming
In de Schuilplaats van de Allerhoogste God
Serie: Preek-Livestreaming
15-03-2020 | Hans van der Burg
De Heere van de legermachten
Serie: Preek-Livestreaming
05-04-2020 | Hans van der Burg
Liefde is als een vuur
Serie: Preek-Livestreaming
13-04-2020 | Hans van der Burg
Geloof is een keuze
Serie: Preek-Livestreaming
02-05-2020 | Hans van der Burg
Wapenen van de veldtocht
Serie: Preek-Livestreaming
04-05-2020 | Hans van der Burg
Wat bidden?
Serie: Preek-Livestreaming
17-05-2020 | Hans van der Burg

[ Toon alles van de serie "Preek-Livestreaming" | Toon meer van Hans van der Burg ]