Toverij in de Gemeente

Luc Moens - 29-08-2021
Als je denkt dat de gemeente of kerk van Jezus Christus geen last heeft van duisternis en boze geesten, dan heb je het mis. Luc is met verschillende mensen in aanraking geweest, zowel in als buiten de gemeente van Jezus Christus, die last hadden van demonische beïnvloeding - dikwijls zelfs in ernstige mate. Daarom is hij ervan overtuigd dat dit een héél belangrijk onderwerp is.
De meeste mensen denken dat ze geen last hebben van de duisternis, maar is dat wel écht zo? Een gelovige kan er weinig of veel last van hebben zonder te beseffen dat de druk van binnen of van buiten komt. Zou dat met duisternis te maken kunnen hebben? Veel mensen bevinden zich in een radeloze toestand - geestelijk of lichamelijk. Dit kan ertoe leiden dat ze verkeerde keuzes maken, met alle gevolgen van dien ...

GERELATEERDE PREKEN

In de Schuilplaats van de Allerhoogste God
SERIE: Preek-Livestreaming
15-03-2020 | Hans van der Burg
De Heere van de legermachten
SERIE: Preek-Livestreaming
05-04-2020 | Hans van der Burg
Liefde is als een vuur
SERIE: Preek-Livestreaming
13-04-2020 | Hans van der Burg
Geloof is een keuze
SERIE: Preek-Livestreaming
02-05-2020 | Hans van der Burg
Wat bidden?
SERIE: Preek-Livestreaming
17-05-2020 | Hans van der Burg
Angst
SERIE: Preek-Livestreaming
28-06-2020 | Luc Moens

[ Toon alles van de serie "Preek-Livestreaming" | Toon meer van Luc Moens ]