Doopdienst

Datum18-07-2021
SprekerSamuel Bossers
BijbelRomeinen 6:1-14

Als we ons laten dopen, dan moeten we er ons heel goed bewust van zijn 'waarom' we dit willen doen. Aan de hand van Romeinen hoofdstuk zes legt Samuel haarfijn uit dat de doop zéker geen vrijblijvende zaak is. In de Bijbel lezen we dat de zonde niet langer heerst in het leven van eenieder die in Jezus Christus gelooft en Hem aanneemt als Heer. Elke wedergeboren christen moet in geloof weten dat de zonde niet langer macht heeft over hem en van daaruit ook geen verkeerde dingen meer doen. Door de doop laat een gelovige zien dat hij bij Jezus Christus hoort, met Hem gestorven en begraven is én met Hem leeft, want onze machtige Hemelse Vader heeft Zijn Zoon uit de dood laten opstaan.
Luister naar de duidelijke uiteenzetting van Samuel over de doop op basis van geloof en waarom het voor elke gelovige belangrijk is om elke dag de betekenis te kennen van 'het oude is voorbij en ik ben opgestaan in nieuwheid des levens' ...


Gerelateerde preken

Preek-Livestreaming
In de Schuilplaats van de Allerhoogste God
Serie: Preek-Livestreaming
15-03-2020 | Hans van der Burg
De Heere van de legermachten
Serie: Preek-Livestreaming
05-04-2020 | Hans van der Burg
Liefde is als een vuur
Serie: Preek-Livestreaming
13-04-2020 | Hans van der Burg
Geloof is een keuze
Serie: Preek-Livestreaming
02-05-2020 | Hans van der Burg
Wapenen van de veldtocht
Serie: Preek-Livestreaming
04-05-2020 | Hans van der Burg
Wat bidden?
Serie: Preek-Livestreaming
17-05-2020 | Hans van der Burg

[ Toon alles van de serie "Preek-Livestreaming" | Toon meer van Samuel Bossers ]