SAMENKOMST

Het Overlegcomité in ons land heeft beslist om de coronabarometer, die sinds 7 maart dit jaar op code geel stond, te deactiveren. Concreet betekent dit dat er geen specifieke regels meer gelden en dat de mondmaskerplicht overal vervalt, behalve in zorgomgevingen. Het goed ventileren van binnenruimtes blijft wel sterk aangeraden.

De samenkomst is een mooie gelegenheid om gezamenlijk de Heer te loven en Hem alle eer te geven die Hem toekomt, om te luisteren naar Zijn Woord en de Heilige Geest de ruimte te geven om te doen wat Hij wil.

Tijdens en na de samenkomst is er steeds mogelijkheid voor gebed. Daarover kunt u meer lezen in het menu GEBED.

Na de samenkomst is er gelegenheid voor koffie, thee, frisdrank en een gezellige babbel ...