BIDSTOND i.p.v. WOORDSTUDIE

De Woordstudie wordt voorlopig vervangen door een bidstond.

Jezus zei:
"En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde."

"Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen."

(Johannes 14:13-14)

BIDSTOND i.p.v. WOORDSTUDIE