Geen SHE Avond Bijeenkomst

Is tijdelijk uitgesteld wegens Corona.

Iedere 3de dinsdag van de maand
Vanaf 19u tot +/- 21u

Christelijke Kerk Bethanië
Rollewagenstraat 76A
1800 Vilvoorde

Geen SHE Avond Bijeenkomst

Is tijdelijk uitgesteld wegens Corona.

Lofprijs - Aanbidding - Een woord uit de Bijbel en/of een getuigenis ...

Er is ook gelegenheid voor gebed! Wilt u graag gebed? Dat kan, de verantwoordelijken zijn er om u te dienen.

Vrije toegang

Vrijwillige bijdrage