SHE Bijeenkomst

Iedere 3de donderdag van de maand
Van 14u tot 17u

Christelijke Kerk Bethanië
Rollewagenstraat 76A
1800 Vilvoorde

SHE Bijeenkomst

Lofprijs - Aanbidding - Een woord uit de Bijbel en/of een getuigenis ...

Er is ook gelegenheid voor gebed! Wilt u graag gebed? Dat kan, de verantwoordelijken zijn er om u te dienen.

Vrije toegang

Vrijwillige bijdrage