Wie zijn wij?

 • Agenda

  dec
  2
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
  dec
  3
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
 • Laatste nieuws

  Bethanië, het land van vrede, stil geluk en liefde, waar Jezus Koning is en waar we biddend strijden voor het geluk van anderen. Waar we samen als een familie lachen en wenen om het lief en leed van elkaar. We verdiepen ons in Gods Woord en leren ons leven met de Heer beter te begrijpen.
  Alsjeblieft! ...Een boek met een boodschap! Een boodschap die antwoord geeft op de vraag over wat je hier in vredesnaam op aarde doet. Een boodschap die je eigenlijk antwoord geeft op alle vragen die je hebt. Dit boek laat je zien dat je van nature van God gescheiden bent, maar dat God je zo lief heeft dat Hij jou een oplossing aanbiedt waardoor je niet voor eeuwig van Hem gescheiden hoeft te blijven.
 • Laatste preek

Wij zijn een geloofsgerichte kerk, gebaseerd op de Bijbel, waar lofprijzing en aanbidding centraal staan.

Onze nadruk ligt op het onderrichten vanuit de Bijbel als het énige onfeilbare gezaghebbende Woord van God, het aanbidden van onze Schepper als de énige ware levende God en het belijden dat Gods Zoon, Jezus Christus, onze Heer en Redder is.

Wij zijn een kerk die zich als hoogste prioriteit wijdt aan het dienen van de geestelijke noden van onze gemeenschap.

Wij zijn geen denominatie, maar een autonome en onafhankelijke kerkgemeenschap.