Wie zijn wij?

Wij zijn een geloofsgerichte kerk, gebaseerd op de Bijbel, waar lofprijzing en aanbidding centraal staan.

Onze nadruk ligt op het onderrichten vanuit de Bijbel als het énige onfeilbare gezaghebbende Woord van God, het aanbidden van onze Schepper als de énige ware levende God en het belijden dat Gods Zoon, Jezus Christus, onze Heer en Redder is.

Wij zijn een kerk die zich als hoogste prioriteit wijdt aan het dienen van de geestelijke noden van onze gemeenschap.

Wij zijn geen denominatie, maar een autonome en onafhankelijke kerkgemeenschap.