Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en opgeslagen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt. De door u verstrekte gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en/of instellingen buiten Christelijke Kerk Bethanië, tenzij de Wetgever anders beslist.