Onze Visie

Onze visie: “Vanuit onze relatie met de levende Heer willen wij een vreugdevol en aantrekkelijk gezin zijn dat de Heer verheerlijkt en elkaar opbouwt.”

Dit betekent onder meer:

  • een grote betrokkenheid van de meeste leden
  • niemand wordt verplicht om iets te doen
  • er is vrijheid in de beleving van het geloof in Jezus Christus

Onze kerk staat open voor de bovennatuurlijke werking van de Heilige Geest.

Het werk en woord van Jezus Christus staan centraal, en de Heilige Geest rust de gelovigen toe om de boodschap verder uit te dragen.