De Verantwoordelijken

 • Agenda

  dec
  2
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
  dec
  3
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
 • Laatste nieuws

  Bethanië, het land van vrede, stil geluk en liefde, waar Jezus Koning is en waar we biddend strijden voor het geluk van anderen. Waar we samen als een familie lachen en wenen om het lief en leed van elkaar. We verdiepen ons in Gods Woord en leren ons leven met de Heer beter te begrijpen.
  Alsjeblieft! ...Een boek met een boodschap! Een boodschap die antwoord geeft op de vraag over wat je hier in vredesnaam op aarde doet. Een boodschap die je eigenlijk antwoord geeft op alle vragen die je hebt. Dit boek laat je zien dat je van nature van God gescheiden bent, maar dat God je zo lief heeft dat Hij jou een oplossing aanbiedt waardoor je niet voor eeuwig van Hem gescheiden hoeft te blijven.
 • Laatste preek

De Verantwoordelijken

Zij worden in de Bijbel oudsten of ook wel de herders van de kerk genoemd en waken over de kerkgemeenschap.

Zij hebben de verantwoordelijkheid om:

 • er voor te zorgen dat er geen valse leer verkondigd of geleerd wordt;
 • er op te letten dat er geen onregelmatigheden gebeuren die tegen de Bijbelse principes ingaan;                                            klik op de foto om het te vergroten
 • de eenheid in de gemeenschap te handhaven;
 • ervoor te zorgen dat de geloofsdoelstellingen van de kerk centraal blijven;
 • de mogelijkheid te voorzien zodat de beleving van het Evangelie op diverse manieren kan geuit worden, in overeenstemming met de Bijbel en m.n. het Nieuwe Testament;
 • een transparant financieel beleid te voeren, zowel naar de gelovigen van de kerkgemeenschap toe als naar de overheid. De gemeente ontvangt haar financiële middelen uit de vrijwillige bijdragen van de leden en/of de bezoekers. Er mag op geen enkel moment dwang uitgeoefend worden om geld te geven. Wij geloven en vertrouwen op God dat Hij zal voorzien.

U bent hartelijk welkom om met hen kennis te maken:

Danny en Jenny Clabaut (links in beeld)

Leo en Jenny Adelaere (midden in beeld)

Hans en Marijke van der Burg (rechts in beeld)