Na iedere samenkomst

 • Agenda

  feb
  8
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
  feb
  12
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
 • Laatste nieuws

  Op donderdag 23 februari 2023 komt Reg Morais bij ons spreken om 14u en 19u30. Hij is auteur van meer dan 25 boeken en komt regelmatig op radio & televisie. Wereldwijd is hij gekend voor de vele genezingen, bevrijdingen en doorbraken tijdens zijn samenkomsten.
  Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Van onverschilligheid naar bewogenheid.
 • Laatste preek

is er tijd voor gebed en/of een gesprek.

Blijf niet met een last of een juk lopen ...

Jezus heeft gezegd:

"Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

U mag altijd een beroep doen op één van de verantwoordelijken en vragen voor een gesprek en gebed.

Er zijn ook andere dienaren, die u misschien kent, die steeds bereid zijn om u met raad en daad te helpen.

Dit is wat Jezus van ons verwacht en hoort bij de opdracht die Hij aan zijn dienaren geeft.

Neem dan ook de vrijmoedigheid om iemand aan te spreken, ook al bent u voor de eerste keer in de samenkomst.

U kunt ons ook bellen of een e-mail sturen voor een afspraak. Zie hiervoor 'Maak een Afspraak'.