Na iedere samenkomst

 • Agenda

  dec
  6
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
  dec
  9
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
 • Laatste nieuws

  Bethanië, het land van vrede, stil geluk en liefde, waar Jezus Koning is en waar we biddend strijden voor het geluk van anderen. Waar we samen als een familie lachen en wenen om het lief en leed van elkaar. We verdiepen ons in Gods Woord en leren ons leven met de Heer beter te begrijpen.
  Alsjeblieft! ...Een boek met een boodschap! Een boodschap die antwoord geeft op de vraag over wat je hier in vredesnaam op aarde doet. Een boodschap die je eigenlijk antwoord geeft op alle vragen die je hebt. Dit boek laat je zien dat je van nature van God gescheiden bent, maar dat God je zo lief heeft dat Hij jou een oplossing aanbiedt waardoor je niet voor eeuwig van Hem gescheiden hoeft te blijven.
 • Laatste preek

is er tijd voor gebed en/of een gesprek.

Blijf niet met een last of een juk lopen ...

Jezus heeft gezegd:

"Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

U mag altijd een beroep doen op één van de verantwoordelijken en vragen voor een gesprek en gebed.

Er zijn ook andere dienaren, die u misschien kent, die steeds bereid zijn om u met raad en daad te helpen.

Dit is wat Jezus van ons verwacht en hoort bij de opdracht die Hij aan zijn dienaren geeft.

Neem dan ook de vrijmoedigheid om iemand aan te spreken, ook al bent u voor de eerste keer in de samenkomst.

U kunt ons ook bellen of een e-mail sturen voor een afspraak. Zie hiervoor 'Maak een Afspraak'.