De Gebedsbijeenkomst

 • Agenda

  dec
  6
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
  dec
  9
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
 • Laatste nieuws

  Bethanië, het land van vrede, stil geluk en liefde, waar Jezus Koning is en waar we biddend strijden voor het geluk van anderen. Waar we samen als een familie lachen en wenen om het lief en leed van elkaar. We verdiepen ons in Gods Woord en leren ons leven met de Heer beter te begrijpen.
  Alsjeblieft! ...Een boek met een boodschap! Een boodschap die antwoord geeft op de vraag over wat je hier in vredesnaam op aarde doet. Een boodschap die je eigenlijk antwoord geeft op alle vragen die je hebt. Dit boek laat je zien dat je van nature van God gescheiden bent, maar dat God je zo lief heeft dat Hij jou een oplossing aanbiedt waardoor je niet voor eeuwig van Hem gescheiden hoeft te blijven.
 • Laatste preek

In het Nieuwe Testament schreef Paulus:

"Wat ik van je vraag, komt hierop neer: Bid veel voor andere mensen; smeek God of Hij genadig wil zijn; dank Hem voor alles wat Hij voor hen heeft gedaan en wat Hij nog gaat doen."

In het Nieuwe Testament lezen wat Jezus heeft gezegd:

"Luister goed! Ik zeg jullie dat als twee van jullie op de aarde samen om iets bidden, dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse Vader."

In een andere vertaling wordt het misschien nog wat sterker uitgedrukt:

"..., als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, ..."

Daarom komen wij om de twee weken, op woensdagavond, samen om dit met elkaar in praktijk te brengen.

Ook willen we naar de Heilige Geest, God, luisteren wat Hij tot iemand persoonlijk of tot ons allemaal wil zeggen om 'op te bouwen, te sterken en te bemoedigen'.

Dit spoort allen aan om te geloven dat God onze gebeden hoort en verhoort!

Kom en bid met ons mee, zelfs al bid je niet hardop, in je hart kan je 'Amen!' zeggen.

Iedereen is welkom.

Raadpleeg onze 'Agenda' wanneer de eerstvolgende bidstond zal plaatsvinden.