Gebed

 • Agenda

  dec
  4
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
  dec
  7
  Begint om 10:00
  Christelijke kerk Bethanië
 • Laatste nieuws

  Guy Peh, prediker, leraar en auteur, komt spreken op zondag 11 december 2022. Hij is gekend voor de vele genezingen, bevrijdingen en doorbraken tijdens zijn samenkomsten.
  Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Van onverschilligheid naar bewogenheid.
 • Laatste preek

Na iedere samenkomst is er altijd gelegenheid voor gebed voor een ieder die dat verlangt. Ook tijdens de week kunt u vragen voor gebed. Zie: 'Maak een afspraak'.

En Jezus zei:

"En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde."

"Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen."

(Johannes 14:13-14)