Gebed

Na iedere samenkomst is er altijd gelegenheid voor gebed voor een ieder die dat verlangt. Ook tijdens de week kunt u vragen voor gebed. Zie: 'Maak een afspraak'.

En Jezus zei:

"En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde."

"Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen."

(Johannes 14:13-14)