De Plaats Waar Ik Me Thuis Voel

Bethanië, het land van vrede, stil geluk en liefde, waar Jezus Koning is en waar we biddend strijden voor het geluk van anderen. Waar we samen als een familie lachen en wenen om het lief en leed van elkaar. We verdiepen ons in Gods Woord en leren ons leven met de Heer beter te begrijpen.

Gust en ik, wij zijn 15 jaar in Bethanië. Het land van vrede, stil geluk en liefde, waar Jezus Koning is en waar we biddend strijden voor het geluk van anderen. Waar we samen als een familie lachen en wenen om het lief en leed van elkaar. We verdiepen ons in Gods Woord en leren ons leven met de Heer beter te begrijpen.

Welzalig de mens die voor Jezus kiest, die z’n dagen doorbrengt in Zijn aanwezigheid. In onze gemeenschap is ons hart gericht op elkaar en op Jezus, wordt Zijn liefde uitgedragen in dienstbaarheid, in gebed voor en met anderen.

Vanaf het moment dat we geboren worden, begint ons lichaam het stilaan te begeven. We leven van dag tot dag. Tot we langzaam maar zeker in een heel andere wereld terecht komen. Onze kinderen zijn het huis uit en we krijgen klein- en achterkleinkinderen. Deze houden onze harten nog jong. Als ook zij hun weg gevonden hebben, komt de tijd die heet ‘op pensioen gaan’ – eindelijk rust in huis, maar niets is minder waar. Oude mensen moeten hun plan kunnen trekken, anders volgt het ouderlingentehuis.

Toen ik klein was, zag ik dat mijn grootouders om de beurt bij één van hun kinderen in huis waren. Ze maakten zich daar dienstbaar. Oma stopte kousen, maakte soep en speelde met de kinderen. Er was liefde en vrede. Vandaag is het anders en leven de oude mensen vaak van wachten op bezoek en stil gelukkig zijn, denkend aan al die mooie momenten van hun leven.

De mooiste momenten in mijn leven waren toen ik een kind van God werd. Een paar woorden die mijn leven inhoud gaven: “Jezus stierf ook voor jou aan het kruis”. Dit deed me kiezen voor een nieuw bestaan, een leven met Jezus – ondertussen al 48 jaar lang in liefde en vrede met Hem. Sindsdien ben ik helemaal niet meer alleen, want bij Jezus behoor ik tot een heel grote wereldwijde familie.

Op zondagmorgen ga ik naar Jezus in Bethanië om Gods Woord te horen en Hem lofprijs te brengen, maar ook om mijn zusters en broers in de Heer te zien en te spreken. We zijn met veel, blij om elkaar te zien en getuigenissen van Gods liefde te horen. Om bemoedigd te worden en kracht te ontvangen voor de nieuwe week, om nood te melden of dienstbaar te zijn. Gewoon om in Jezus’ armen samen gelukkig te zijn.

Dank u wel oudsten, omdat u de verantwoording over ons zielenheil wilt dragen en waaraan u dagen besteedt om ons te onderrichten in Gods Woord. We bidden u wijsheid toe in alles wat u moet ondernemen opdat het ons goed gaat.

Dank u wel iedereen, om de zorg die u geeft aan iedereen die het nodig heeft: een telefoon, een ‘bloemeke’ of ‘patekes’. Wat je aan de anderen gedaan hebt, deed je aan Jezus.

Dank u wel sprekers en gastsprekers, u bent een zegen voor ons in Jezus’ naam.

Dank u wel mensen, die het ons gemakkelijk maken bij zangteksten en film.

Dank u wel muzikanten, voor uw lieflijke muziek tijdens onze lofprijzing. Engelen dragen onze gezangen en jullie trompetten en rinkelende cimbalen voor Gods’ troon en God zegt: “Wel gedaan mijn kinderen, dank u wel!”

Dank u wel koffiezetters, voor jullie lekker ‘jatteke’ koffie en koekjes. Jullie zorgen voor het feestje nà het feest en doen de afwas.

Dank u wel interieurverzorgsters, voor ieder plaatsje dat jullie netjes houden en versieren; daar zijn we blij mee.

Ik besef mijn geluk om de oudste oma te zijn van Bethanië, 86 jaar. Het was een lange weg met veel liefde en leed. Ik heb het niet alleen moeten dragen, vandaag dragen jullie mij, morgen ik jullie.

God heeft ons schouder aan schouder gezet om voor elkaar te zorgen. Soms als het leven moeilijk is, dan overweeg ik om niet naar de bidstond te gaan. Dat heeft geen nut – waar ik ook ben, er verandert niets … Maar als ik dan thuis kom en we samen gebeden hebben, dan weet ik: “God maakt Zijn beloften waar!” Hij zorgt voor mij, geeft me kracht voor iedere dag. In Hem is mijn geborgenheid, ik ben nooit alleen.

Iedere dag vermindert mijn kracht, maar niet mijn vreugde in de Heer; want dat is mijn kracht.

We hebben het voorbeeld gehad van Oma, Nadia, Jozef en Yvonne, Lieve en nog anderen. Rustig zijn ze verhuisd naar onze hemelse Vader. Want Zijn genade is ons genoeg. Zijn hand is op ons.

Wij hebben de bladzijde van 2019 omgedraaid en we gaan samen in 2020 een leuk verhaal maken: dat het gewone gewoon mag zijn, dat wat minder goed ging beter mag gaan en dat het beste bewaard blijft voor altijd.

Moge de Heer u rijkelijk zegenen, u en allen die u lief zijn.

Geschreven en voorgedragen door Micheline op 5 januari 2020.

Geplaatst op 11-01-2020