FUNDAMENT CURSUS - DE OMMEKEER

Info: Hans van der Burg, tel.: 0496/ 86 15 35 of e-mail: hanmarvdburg@gmail.com

De Fundament Cursus is voor iedereen toegankelijk, ook voor hen die niet tot deze kerk behoren. Ook als niet-gelovige zal deze cursus een dieper inzicht geven in 'wat geloven we nog vandaag?' 
Op verschillende plaatsen vergelijkt de Bijbel het leven van de gelovige met de constructie van een bouwwerk of een gebouw. In 1Korinthiërs 3:10-11 staat: "Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen." En in Handelingen 20:32 staat deze belofte: "Nu vertrouw ik jullie toe aan de Heer en aan het woord van zijn liefdevolle goedheid. Want Hij zal de gemeente opbouwen en jullie je deel van zijn erfenis geven." 

In deze passages wordt het leven van de gelovige vergeleken met de constructie van een gebouw. In het gewone leven is het fundament de eerste en belangrijkste vereiste voor een stevig en duurzaam gebouw. De fundering bepaalt noodzakelijkerwijze het gewicht en de hoogte van het gebouw dat men er op kan neerzetten.

Een zwakke fundering staat slechts een klein gebouw toe. Een sterke fundering kan een groot gebouw dragen. Er is een vastgesteld verband tussen de fundering en het gebouw. Daarom dat het lezen, bestuderen, mediteren en memoriseren van Gods Woord essentieel is voor een gezonde en sterke fundering.

U zult ontdekken dat het fundament geen ander is dan Christus zelf; de ontmoeting met Christus, Christus geopenbaard, Christus erkend, Christus beleden.

U zult zien dat, wanneer dit fundament eenmaal gelegd is in ons leven, wij er daarna verder kunnen op bouwen. Dit doen we door het bestuderen en toepassen van de Bijbel. Christus zal zichzelf aan ons openbaren. Hij is gekomen in ons leven om het volledig in bezit te nemen en het te besturen naar Zijn wil.

Geplaatst op 18-04-2021