VERLENG DE TOUWEN

Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Van onverschilligheid naar bewogenheid.

VERLENG DE TOUWEN, ZET DE PINNEN VAST.

Efeziërs 6:10-12
…, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

1Petrus 5:8-9 
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.

Johannes 15:20 
Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden.

Efeziërs 6:18
Laat u bij het bidden leiden door de Geest (HSV: in de Geest), iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

Jesaja 54:2 
Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast.

 

VAN ONVERSCHILLIGHEID NAAR BEWOGENHEID

VERLENG DE TOUWEN

1. Niet alleen de broeders en zusters in de gemeente

2. Niet alleen België

3. Maar héél de wereld

ZET DE TENTPINNEN VAST

Hoe, Waar en Wanneer?
 

IPOLITE Helpt Anderen

Ipolite verloor zijn gezin bij een aanval en leert nu anderen hoe ze trauma’s kunnen verwerken.

Rebellen vielen in 2014 de kerk van Ipolite Kimono in de Centraal Afrikaanse Republiek aan. Ipolite’s vrouw, twee kinderen, broer en vele anderen werden vermoord. Ipolite ontsnapte door een raam en worstelde de afgelopen jaren met het verdriet om het verlies. “Mijn hart was gebroken”, vertelt hij. “De beelden kwamen constant terug in mijn gedachten en ik herbeleefde het verschrikkelijke moment steeds.”

Een zusterorganisatie van HVK (Hulp aan de Verdrukte Kerk) sponsorde een training waar hij leerde omgaan met zijn trauma en strategieën kreeg voor hulp aan anderen.”Ik heb de daders door de training volledig vergeven. Nu help ik andere mensen in de kerk die getraumatiseerd zijn.”

Bid voor Ipolite Kimono en om genezing voor de mensen die hij dient.
 

VERLENG DE TOUWEN, ZET DE PINNEN VAST !!

In meer dan 50 landen worden christenen achtergesteld, aangevallen, gearresteerd, gemarteld of vermoord omdat ze geloven in Jezus Christus. Als we aan hen vragen wat we voor ze kunnen doen, is hun antwoord altijd: “Bid voor ons”.
In deze landen lijden 360 miljoen christenen en moeten ‘zeer zware’ tot ‘extreme’ vervolging ondergaan.

Wereldwijd is de vervolging tot extreme hoogte gestegen: 1 op de 7 christenen kan zijn geloof niet in vrijheid beleven.

 DOOR GEBED KUNNEN WE DE TOUWEN VERLENGEN

EN DE TENTPINNEN VASTZETTEN.

In deze 50 landen worden christenen achtergesteld, aangevallen, gearresteerd, gemarteld of vermoord:

Afghanistan, Noord-Korea, Somalië, Libië, Jemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, India, Saudi-Arabië, Myanmar, Soedan, Irak, Syrië, Malediven, China, Qatar, Vietnam, Egypte, Oezbekistan, Algerije, Mauritanië, Mali, Turkmenistan, Laos, Marokko, Indonesië, Bangladesh, Colombia, C.A.R. (Centraal Afrikaanse Republiek), Burkina Faso, Niger, Bhutan, Tunesië, Oman, Cuba, Ethiopië, Jordanië, D.R. Congo, Mozambique, Turkije, Mexico, Kameroen, Tadzjikistan, Brunei, Kazachstan, Nepal, Koeweit, Maleisië.

Bid voor de christenen die verdrukt worden. Kies een land, noem het land en bid bij voorkeur hardop. Het gebed is gebaseerd op Psalm 35 en 'Mij of Mijn' is veranderd naar 'Hun' en verwijst naar alle vervolgde christenen in het door u gekozen land, waar u de TENTPINNEN vast zet:

Bestrijd, HEER, wie hun bestrijden, vecht tegen wie hun bevechten, wapen u, grijp het schild, sta op om hun te helpen!

Zwaai met uw speer en strijdbijl en werp ze naar hun achtervolgers.

Zeg tegen hun: ‘Ik ben het die je redt.'

Dat beschaamd en vernederd worden wie hun naar het leven staan, dat eerloos terugdeinzen wie hun kwaad willen doen.

Laten zij (duivel) verwaaien als kaf in de wind wanneer de engel van de HEER hen opjaagt, laat hun weg donker en glad zijn wanneer de engel van de HEER hen vervolgt.

Zonder reden hebben ze (duivel) een net gespannen, zonder reden een kuil voor hun gegraven.

Laat hen (duivel) ten onder gaan voor zij het weten, verstrikt raken in hun eigen netten en zelf de ondergang tegemoet gaan.

Dan zal ik juichen om de HEER, mij verheugen over de redding die Hij brengt.

Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen: "HEER, wie is aan U gelijk?

U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers, de zwakken en de armen van hun uitbuiters."

Valse getuigen staan tegen hun op en vragen hun naar wat zij niet weten.

Ze (duivel) vergelden goed met kwaad, zij (de verdrukten) voelen zich van ieder verlaten.

Waren zij ziek, zij trekken een boetekleed aan en bleef hun gebed onverhoord, zij pijnigen zich door te vasten.

Zij lopen rond als waren zij vrienden, broers, zij gaan in het zwart gehuld en lopen gebogen als iemand die rouwt om zijn moeder.

Maar toen zij dreigden te vallen, verheugden de duivel zich, hij liep hen te hoop en sloegen hun onverwachts neer, ze hadden hun willen verscheuren, die bende godvergeten spotters met een grijns op hun gezicht.

Heer, hoe lang nog blijft U toezien?

Behoed hen voor hun moordlust, red hun kostbaar leven van die leeuwen.

Dan zullen zij U prijzen in de gemeenschap, U loven waar heel uw volk bijeen is.

Gun hun vijanden, die valsaards, geen leedvermaak, hun redeloze haters geen blik van triomf, want het woord vrede kennen zij niet, en tegen de weerlozen in het land smeden zij bedrieglijke plannen.

Ze roepen spottend, hun mond wijd open: "Zie hun daar!"

U hebt het gezien, HEER, zwijg dan niet, mijn Heer, houd U niet ver van hun.

Verhef U, ontwaak, mijn God en mijn Heer, verdedig hun, vecht voor hun zaak.

Doe hun recht, HEER, mijn God, U bent rechtvaardig, sta niet toe dat ze zich om hun vermaken, laat hen niet kunnen denken: "Dit is wat we wilden."

Laat hen niet kunnen zeggen: "We hebben hun verslonden."

Dat beschaamd staan en vernederd worden wie zich verheugen op hun ondergang.

Dat met schaamte en schande bedekt worden wie zich boven hun verheffen.

Dat van vreugde juichen wie willen dat hun recht wordt gedaan.

Laat hen gedurig mogen zeggen: "Groot is de HEER, vrede wil Hij voor zijn dienaar.

Van uw gerechtigheid zal mijn tong spreken, van uw roem wil ik zingen, dag aan dag."
 

Bid voor opwekking onder de VERVOLGERS.

2 Korinthiërs 4:4 
de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.

 

Er zijn 3 Apps die u kunt downloaden op uw Smartphone, bijvoorbeeld via Play Store:

1. Open Doors GebedsApp

2. HVK, Hulp aan de Verdrukte Kerk, GebedsApp

3. SDOK, Stichting De Ondergrondse Kerk

Deze organisaties hebben ook een website, die u kunt openen vanuit de WEBLINKS op de startpagina van onze website, rechts bovenaan. Daar vindt u de URL’s om de webpagina’s rechtstreeks te kunnen openen.

Geplaatst op 07-02-2022