PANDEMIE

De Antonijnse Plaag

Deze eerste bekende wereldwijde epidemie brak in het jaar 165 in Europa uit. Het virus was waarschijnlijk enkele jaren eerder in Afrika onstaan en langzaam naar het Midden-Oosten getrokken. De Romeinse legers behaalden in Perzië wel een klinkende overwinning, maar ze namen het virus mee naar huis. Het raasde vijf jaar lang door Europa en kwam nog twee keer terug, na tien en na twintig jaar. De eerste tekenen bestonden uit koorts, braken, diarree en rugpijn. Daarop volgde een smerige huiduitslag: vlekken, bulten en pukkels. Na een dag of tien kwam het kritieke moment. Men schat dat 25 tot 30 procent van de bevolking eraan overleed.

De Zwarte Dood

Zo wordt de grootste epidemie uit de Europese geschiedenis genoemd. Die duurde van 1347 tot 1352. Het was de pest. Waarschijnlijk in Centraal-Azië ontstaan, bereikte die in 1346 het gebied van de huidige Krim. In oktober 1347 nam een schip de ziekte mee naar Sicilië. Via Italië trok de massa-moordenaar door heel Europa. Ongeveer een derde van de bevolking stierf eraan. Wereldwijd maakte de pest 75 tot 100 miljoen dodelijke stachtoffers - en dat op een totale wereldbevolking van nog geen 400 miljoen mensen!

De Spaanse Griep

Toen de Eerste Wereldoorlog nog aan de gang was, brak in januari 1918 in Amerika een griep uit. Die trof niet zo zeer kleine kinderen en ouderen, maar jongvolwassenen. Op 11 november van dat jaar kwam een einde aan de oorlog. Vele soldaten keerden terug naar huis. Zo verspreidde het virus zich snel. Eind 1919 was de griep voorbij, maar de voorzichtigste schattingen komen uit op minstens 20 tot 40 miljoen doden - dus veel meer dan de zeker 10 tot 15 miljoen slachtoffers van de oorlog.

We voelen ons vaak een hele piet, maar een klein virusdeeltje, onzichtbaar voor het blote oog, kan ons vellen. En dan? "Het is", volgens de Bijbel, "de mensen beschikt éénmaal te sterven en daarna het oordeel." (Hebreeën 9 vers 27)

Ieder mens komt voor zijn Schepper te staan. Hij zal rekenschap van ons vragen. Omdat wij allen tegen God gezondigd hebben, kan Hij ons alleen maar veroordelen. Dat is vreselijk!

Er zijn mensen die beweren dat ze nooit iets tegen Gods wil hebben gedaan. Zolang ze dat denken, is er voor hen geen hoop. Wie eerlijk is, beseft dat hij schuldig tegenover zijn Maker staat. De Bijbel zegt duidelijk: "Allen hebben gezondigd en bereiken de heerlijkheid van God niet." (Romeinen 3 vers 23)

Is er dan geen mogelijkheid om aan het eeuwige oordeel van God te ontkomen? Gelukkig wel! Daar heeft Hij Zelf voor gezorgd. Hij liet daartoe Zijn eigen Zoon als Mens op aarde geboren worden: Jezus Christus. Hij werd gekruisigd en droeg de straf die wij hadden verdiend.

Nu geldt de Blijde Boodschap: "Geloof in de Heere Jezus en u zult behouden worden." (Handelingen 16 vers 31)

Daarom, bekeer u tot God en geloof dat Jezus Christus ook voor u aan het kruis gestorven is. Dan wordt u gered. God vergeeft u alles. Hij geeft u het eeuwige leven en maakt u tot Zijn gelukkig kind!

Pandemieën veroorzaken vaak veel angst en onzekerheid, maar we hebben een boodschap die machtiger is dan welke pandemie ook.

In de Bijbel belooft de Heer Jezus dat Hij terugkomt en alle dingen nieuw zal maken. Dan is er nooit meer ziekte, dood of verdriet. Gods kinderen mogen dan altijd bij Hem wonen. (Openbaring 21 vers 3 tot en met 5)

NEEM DE WAARSCHUWING VAN CORONA TER HARTE!

(Johan Schep / jezusleeft.nl)

 

Geplaatst op 06-04-2021