VASTEN EN BIDDEN

8 februari 2023
09:00 tot 12:00

8 februari 2023
09:00 tot 12:00
Locatie
Christelijke kerk Bethanië
Rollewagenstraat 76a
Vilvoorde
Website locatie
Jezus heeft gezegd, ook verzeker Ik jullie: als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel en waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
Gebed is de motor van de kerk van Jezus Christus.

Locatie
Christelijke kerk Bethanië
Rollewagenstraat 76a
Vilvoorde
Website locatie